Sådan arbejder vi med FN's Verdensmål - Danhostel Frederikshavn
  • Dansk
    • English

Sådan arbejder vi med FN’s Verdensmål

 

Verdensmål

Sådan gør vi

Status

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/1.gif På Danhostel forærer vi møbler, hovedpuder, dyner og lign. væk, når det er tid til, at de skal udskiftes. Vi holder også loppemarkeder. Produkter eller overskud går til lokale organisationer, som hjælper fattige og udsatte. Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi optimerer og udveksler information med hinanden om løsninger omkring madpakker, der reducerer madspild og ressourceforbrug.

Hvor det er muligt, indgår vi lokale aftaler om overskudsmad til udsatte i lokalmiljøet (hjemløse, fattige, studerende oa.).

Vi udveksler gode resteopskrifter, og deler dem med kollegaer på andre Danhostels.

Herudover bestræber vi os også på at indgå samarbejde med lokale foreninger og aktører.

Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Danhostel tylbyder røgfri værelser og fællesarealer.

Alle Danhostels skal kunne tilbyde motionstilbud og friluftsaktiviteter til personale og gæster.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi tilstræber en løbende udviklingsproces med vores medarbejdere, og laver en plan herfor.

Der tilbydes relevant uddannelse til personalet.

Vi stiller os til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik.

Vi styrker rammerne for afholdelse af lejrskoler

På alle Danhostels med Wi-Fi er det gratis at komme på nettet.

Bliver løbende implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Kønsopdeling på fællesværelser.

Begge køn skal som udgangspunkt repræsenteres i Danhostels bestyrelse og arbejdsgrupper.

Samme løn for samme arbejde.

Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Der skal spareanordninger på nyanskaffelser inden for vand og sanitet.

Vi opfordrer vores gæster til at spare på vand og ressourcer.

Ved ny-indkøb skiftes der til vandbesparende vaskemaskiner samt fedtopsamling.

Der skal bruges miljøgodkendte rengøringsmidler.

Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vores personale undervises i energibesparende tiltag.

Ved udskiftning af lyskilder skiftes der til LED-pærer.

Vi sætter fokus på lys, varme og andre energikrævende kilder.

Hvor det er muligt, skiftes der til vedvarende energi (inkl. leverandører)

Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Ansættelsesforhold og leverandører skal leve op til gældende lovgivning.

Vi samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser, attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (nuværende Fælles Vækst 2020-strategi pkt. 3)

Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi stiller gratis Wi-Fi til rådighed.

Tilbyder eller henviser til cykeludlejning.

Bidrager til udvikling af lokale cykel- og vandrerruter.

Anviser til offentlig transport.

Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Danhostels kerneprodukt er trygge rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær.
Vi vil indgå et samarbejde med landsdækkende eller lokale humanitære organisationer.Hvis muligt, stille vi gerne faciliteter til rådighed for lokale hjælpeorganisationer.
Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi styrker den lokale historiefortælling og attraktivitet.
Vi bestræber os på at handle lokalt og bruge lokale råvarer i videst muligt omfang.Tilbyder eller henviser til cykeludlejning. (=#9)Etablerer samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (= #8)
Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Affaldsbehandling med fokus på

  • Forebyggelse
  • Reduktion
  • Genanvendelse
  • Genindvinding

Vi afskaffer engangsplastic.

Etablerer en genbrugsside på Danhostels Intranet – til internt brug for kædens medlemmer.

Vi styrker brugen af danske og økologiske sæsonmadvarer.

Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif I køkkenet reducerer vi kødforbrug.

Vi stiller poser til indsamling af affald i naturen til rådighed. (Fx affald i bytte for en kop kaffe/kage)

Vores madpakker emballeres miljørigtigt.

Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi vil afskaffe engangsplastic og reducere vores forbrug af plastic. Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi undgår kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse på vores Danhostels. Bliver løbende implementeret i løbet af 2020
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Ingen diskrimination

På Danhostel er der plads til alle uanset køn, religion, handicap og etnisk baggrund.

Er implementeret
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi vil styrke Danhostel-samarbejdet.

Styrke det lokale turismesamarbejde.

Vi vil så vidt muligt opfordre til, at Samhandel og andre store leverandører skal leve op til FN’s verdensmål i deres indkøb.

Vi skal dele ”best practices” og erfaringer, opskrifter inden for bæredygtighed, energibesparelse og madopskrifter med fokus på økologi og vegetariske retter.

Bliver løbende implementeret i løbet af 2020